top of page

 מערכת הדלייה בסיסית משולבת רשת  לעיצוב ותמיכה של צמחים בעלת רשת מתחלפת.

המערכת הבסיסית מתחברת לתוך העציץ הקיים.

בנויה ברזל צבוע בצבע אבקה בתנור למניעת התחצמנות הברזל.

המערכת מאפשרת לעצב כל צמח וצמח לרוחב על ידי מתיחת הענפים ובכך להגדיל את  חשיפת האור לעציץ.

שיפור היציבות ותמיכה עד שלב הקטיף וכל זאת כאשר כל עציץ נשאר עצמאי.

(תורם לגיזום ולמניעת מחלות והדבקות)

מגיע במספר קטרים,גבהים ורשתות.

רשת הדלייה בסיסית

95.00 ₪Price
1 Gram

    Keeping your stash fresh

    bottom of page