top of page

Keeping your stash fresh

מוצרי בוטיק למגדלים ומעשנים

Untitled-1.png

100% שמירה על הטריות | 100% אטימה לריח | 100% איכות !!!

S.C.R.O.G - הדלייה

מה היא הדלייה?

הדלייה הינה פעולה חקלאית בעלת כמה מטרות חשובות לגידול והעיקריות שבהן - עיצוב ותמיכה

עיצוב

עיצוב ופתיחת הצמח ע"י מתיחת הענפים ע"ג רשת ענקית למטרת גישה לעבודות חקלאיות כגון דילולריסוסקטיף וכו'.

.כניסת אור מוגברת  תוך כדי שהצמח משתרג מסביב למתקן

 .( שיפור תנאי האקלים של הצמח -( לשמור מפני רוח ולהגביר את החום

תמיכה

מתן תמיכה לצמחים, בעיקר מטפסים, על ידי מתקן עזר ייעודי- (למניעת שבר בענפים).

.חלוקת משקל היבול באופן שווה על המבנה

היתרונות של מערכות ההדלייה האישיות

בידול בין עציץ לעציץ.

שליטה וטיפול נוחים לכל עציץ באופן פרטני - (תורם לגיזום ולמניעת מחלות והדבקות).

.עיצוב  ופתיחת הענפים בשליטה מלאה להגדלת חשיפת  האור לעציץ

.תמיכה לצמח עד שלב הקטיף

מערכות ההדלייה האישיות מגיעות במספר דגמים, קטרים, גבהים ורשתות.

 

נח וידודותי למשתמש המתחיל והמקצועי

bottom of page